Introducció

 Introducción

Producte

Producto

Productes per la Casera

Productos para Colmena

Mel Propietats

Miel Características

Receptes de cuina

Recetas culinarias

Llibre de Visites

Libro de Visitas

S'Avenc , Pòrtol (Marratxí) MALLORCA

Sistema Respiratori /   Sistema Respiratorio Breathing   

Mel Remeiera (Activa) amb Olis Essencial de Farigola (Tem /Timó)Thymus vulgaris.

- o - § - o -

Ajuda al Sistema Nervios, Respiratori, Intestinal, Urinari, Inmunológic i la Pell   Ayuda al Sistema Nervioso, Respiratorio, Urinario, Urinario, Instestinal, Inmunologico y Piel   
Nervous, Respiratory, Urinary, Intestinal, Immune, Skin System Support

Mel amb olis essencials purs de farigola (Thymus vulgaris) bio (destil·lats al vapor i orgànic) també dit farigola dolça, s’ha emprat al llarg de la història ja que per les seves característiques estimula i dóna força.

El components de la farigola són: antisèptic, antibacterià, antimicrobià, antivirus i antifongs. La farigola conté menys irritants que la farigola vermella, i a més es pot emprar amb als infants.

DOSIFICACIÓ RECOMANADA: tres cullerades de cafè tres vegades cada dia.

INGREDIENTS: mel pura amb olis essencial de farigola (Thymus vulgaris) orgànics, verge al 100%.

   Miel con Aceite esencial puro de tomillo (Thymus vulgaris) bio (destilado a vapor, orgánico), también llamado tomillo dulce, se ha utilizado a lo largo del tiempo ya que por sus características estimula y vigoriza.

Los componentes del tomillo tiene las propiedades de:  antiséptico, anti-bacteriano, antimicrobiano, antivirus y antihongos. El tomillo contiene menos irritantes que el tomillo rojo además puede ser usado incluso por los niños.

DOSIFICACIÓN RECOMENDADA: Tres cucharadas de café tres veces al día.

INGREDIENTES: Miel pura, y aceite esencial de tomilo (Thymus vulgaris) tomilo orgánico puro ct. del 100%.

 Honey with Thyme Pure Essential Oil (Thymus vulgaris, steam distilled, organic), also called sweet thyme, has long been used for its stimulating and invigorating properties.

Thyme’s compounds are antiseptic, antibacterial, antimicrobial, antiviral and antifungal. Thyme contains fewer irritants than red thyme and can be used on children.

RECOMMENDED DOSE AND USE: Three coffee spoons three time a day.

INGREDIENTS: Pure raw honey, and 100% pure organic Thymus vulgaris essential oil.

 

Ó

            

Ô

 

Les clarícies d’aquestes pàgines són només per a la seva informació i no substitueixen de cap manera l’opinió mèdica.

Los datos en estas paginas son para su información personal y de ninguna manera substituyen la opinión médica

The data on these pages are for information only and are not intended to take the place of a doctor's opinion.

 

Ñ

           

Ò

 

 

Darrera revisió 06/10/2007