English version CODEX AVIORUM BALEARICUM English version
s. XXI
Our birds

versión Española versió Catalá 
# Anglès Cientìfic Català Castellà Memo Cria Familia
1 Linnet Acanthis cannabina Passerell Pardillo Sedentari i, a més a més, migrant Si Fringillidæ
2 Sparrow Hawk Accipiter nisus Falcó torter, esparaver Gavilán Hivernal a Mallorca i Menorca, migrant a Eivissa i Formentera. No Accipitridæ
3 Great Reed Warbler Acrocephalus arundinaceus Rossinyol gros, balquer Carricero tordal Estival. Si Muscicapidæ
4 Aquatic Warble Acrocephalus paludicola Boscarla d'aigua Carricerín cejudo Migrant. No Muscicapidæ
5 Marsh Warbler Acrocephalus palustris Boscarla menjamoscards, boscarla menjamosquits Carricero políglota Vist una vegada a Eivissa. No Muscicapidæ
6 Reed Warbler Acrocephalus scirpaceus Boscarla de canyar Carricero común Estival no rar. Si Muscicapidæ
7 Sedge Warble Acrocephalus schœnobænus Boscarla Carricerín común Migrant. No Muscicapidæ
8 Black Vulture, Cinereous Vulture Ægypius monachus Voltor negre Buitre negro Sedentari a Mallorca, rar a Mallorca i molt rar a Eivissa. Si Accipitridæ
9 Madarin duck Aix galericulata Ànec mandarí Pato mandarín   Si Anatidæ
10 Sky Lark Alauda arvensis Terrola, alosa Alondra común Común a l'hivern i en migració. No Alaudidæ
11 Razorbill Alca torda Pingdai, gavot Alca Escàs a l'hivern. No Alcidæ
12 Kingfisher Alcedo atthis Arner, blauet Martín pescador Migrant. Alguns hiverns. Cria a Menorca?. No Alcedinidæ
13 Barbary Partridge Alectoris barbara Perdiu moruna Perdiz moruna Introduïda i esvaïda a Menorca. No Phasianidæ
14 Rock Partridge Alectoris græca Perdiu grega, perdiu de roca Perdiz griega Introduïda a Mallorca on s'ha esvaït. No Phasianidæ
15 Red-legged Partridge Alectoris rufa Perdiu Perdiz roja Sedentària. Si Phasianidæ
16 Pintail Anas acuta Coer, ànec cuallarg Ánade rabudo Comú a l'hivern a Mallorca i Menorca. No Anatidæ
17 Marbled teal Anas angustirrostis Sella marbrenca, xarxet marbrenc Cerceta pardilla Escassa reproductora a Mallorca. Molt rar a Eivissa. No Anatidæ
18 Shoveler Anas clypeata Cullerot, ànec cullerot Pato cuchara Hivernal. No Anatidæ
19 Teal Anas crecca Sella-rossa, xarxet Cerceta común Comú a l'hivern. A Eivissa sols en migració. No Anatidæ
20 Wigeon Anas penelope Siulador, ànec siulador Ánade silbón Comú a l'hivern. No Anatidæ
21 Mallard Anas platyrhynchos Collblau, ànec collverd Ánade real Cria a Mallorca i Menorca, on n'arriben de fora a l'hivern. com a Eivissa. Si Anatidæ
22 Gargeney Anas querquedula Cella blanca, xarrasclet Cerceta carretona En migració. No Anatidæ
23 Gadwall Anas strepera Ànnera griseta, ànec griset Ánade friso Molt rar a l'hivern. No Anatidæ
24 White-fronted Goose Anser albifrons Oca carablanca, oca riallera grossa Ansar careto grande Molt rar a l'hivern. No Anatidæ
25 Grey Lag Goose Anser anser Oca salvatge, oca Oca, Ansar común Rar a l'hivern No Anatidæ
26 Bean Goose Anser fabalis Oca de camp, oca salvatge Ansar campestre Rar a l'hivern. No Anatidæ
27 Demoiselle Crane Anthropoides virgo Grua damisella Grulla damisela Tres captures al s. XVIII i XIX a Mallorca. No Gruidæ
28 Tawny Pipit Anthus campestris Titina, trobat Bisbita campestre Estival i migrant. Si Motacilidæ
29 Red-throated Pipit Anthus cervinus Titina gola roja, piula gola roja Bisbita gorgirrojo Raríssim en migració a Mallorca. No Motacilidæ
30 Meadow Pipit Anthus pratensis Titina sorda, titella Bisbita común Hivernal comú. No Motacilidæ
31 Water Pipit Anthus spinoletta Titina de muntanya, grasset Bisbita ribereño Escàs en migració. No Motacilidæ
32 Tree Pipit Anthus trivialis Titina dels arbres, piula dels arbres Bisbita arbóreo En migració, rar. No Motacilidæ
33 Swift Apus apus Falzia, falziot Vencejo Estival comú Si Apodidæ
34 Alpine Swift Apus melba Falzia reial, ballester Vencejo real Estival rar. Si Apodidæ
35 Pallid Swift Apus pallidus Falzia pàl·lida, falziot pàl·lid Vencejo pálido Estival rar. Si Apodidæ
36 Golden Eagle Aquila chrysaëtos Àguila reial, àguila daurada Águila real Esvaït com a reproductor de Mallorca. Ara, erràtic. No Accipitridæ
37 Imperial Eagle Aquila heliaca Àguila imperial, àguila coronada Águila imperial Molt rara divagant a Mallorca, no vist fa molts d'anys. No Accipitridæ
38 Grey Heron Ardea cinerea Agró, bernat pescaire Garza real Hivernant. No Ardeidæ
39 Purple Heron Ardea purpurea Agró roig Garza imperial Estival a Mallorca; migrant a les altres illes. Si Ardeidæ
40 Squacco Heron Ardeola ralloides Toret, martinet ros Garcilla cangrejera Rar visitant. No Ardeidæ
41 Turnstone Arenaria interpres Picaplatges, remena-rocs Vuelvepiedra Escàs en migració. No Charadriidæ
42 Short eared Owl Asio flammeus Mussol emigrant Lechuza campestre Ha criact a Mallorca. Migrant irregular. Si Strigidæ
43 Long-eared Owl Asio otus Mussol reial, mussol banyut Buho chico Cria escàs a Mallorca. Rar o irregular a l'hivern a Mallorca i Menorca. Si Strigidæ
44 Little Owl Athene noctua Miula, mussol Mochuelo Pot ser cria a Mallorca. Rar a les altres illes com divagant. No Strigidæ
45 Pochard Aythya ferina Moretó, ànec cap-roig Porrón común Frequent a l´hivern. No Anatidæ
46 Tuffed Duck Aythya fuligula Moretó de puput, ànec de plomall Porrón moñudo No rar hivernal. No Anatidæ
47 Scaup Aythya marila Moretó cabussó, ànec buixot Porrón bastardo Hivernal escàs. No Anatidæ
48 Ferruginous Duck Aythya nyroca Parda, ànec xocolater Porrón pardo Rar a l´hivern. No Anatidæ
49   Balearica pavonina Grua coronoda Grulla coronada Una captura el 1880 a Mallorca, i algunes darrerament d'exemplars captius. No Gruidæ
50 Bittern Botaurus stellaris Bitó Avetoro Rar divagant a Menorca i Evissa, ha criat a Mallorca. Avui és molt escàs si no esvaït. Si Ardeidæ
51 Cattle Egret Bubulcus ibis Esplugabous Garcilla bueyera Rar visitant. No Ardeidæ
52 Stone Curlew Burhinus œdicnemus Sebel·lí, torlit Alcaraván Es veu tot l'any. Probablement hi ha migrants. Si Burhinidæ
53 Buzzard Buteo buteo Aligot Ratonero Escàs hivernal a Mallorca i Menorca. No Accipitridæ
54 Short-toed Lark Calandrella cinerea Terrolot, terrerola Terrera común Estival comú. Si Alaudidæ
55 Lesser Short-toed Lark Calandrella rufescens Terrolot de prat, terrerola rogenca Terrera marismeña Molt rar divagant. No Alaudidæ
56 Sanderling Calidris alba Corriol tres dits, territ tresdits Correlimos tridàctilo Migrant escàs, alguns hivernen. No Scolopacidæ
57 Dunlin Calidris alpina Corriol variant, territ variant Correlimos común Migrant abudnat. Alguns hivernen. No Scolopacidæ
58 Knot Calidris canutus Corriol, territ Correlimos gordo Migrant rar. No Scolopacidæ
59 Curlew Sandpiper Calidris ferruginea Corriol bec-llarg, territ bec-llarg Correlimos zarapitín Migrant, Alguns hivernen. No Scolopacidæ
60 Little Stint Calidris minuta Corriol menut, terretitona Correlimos menudo Migrant abundant. No Scolopacidæ
61 Temminck's Stint Calidris temminckii Corriol de Temminck, terretita Correlimos de Temminck Migrant molt rar. No Scolopacidæ
62 Nightjar Caprimulgus europæus Enganapastors, enganyapastors Chotacabras Estival Si Caprimulgidæ
63 Goldfinch, European finch Carduelis carduelis Cadernera Jilguero Sedentari comú Si Fringillidæ
64 Greenfinch Carduelis chloris Verderol, verdum Verderon Sedentari comú Si Fringillidæ
65 Siskin Carduelis spinus Lleonet, lluer Lúgano Migrant i hivernal, irregular No Fringillidæ
66 Rufous Bush Chat Cercotrichas galactotes Coadreta, cuaenlairat Alzacola Rar migrant. No Muscicapidæ
67 Cetti's Warbler Cettia cetti Rossinyol bord, rossinyol bastard Ruiseñor bastardo Sedentari camú, més rar a Eivissa i Formentera. Si Muscicapidæ
68 White Stork Ciconia ciconia Cigonya Cigüeña blanca Rar migrador. No Ciconiidæ
69 Black Stork Ciconia nigra Cigonya negra Cigüeña negra Molt rar migrador. No Cuciniidæ
70 Short-toed Eagle Circætus gallicus Àguila culebrera, àguila marcenca Águila culebrera Molt rar divagant a Mallorca. No Accipitridæ
71 Marsh Harrier Circus æruginosus Arpella Aguilucho lagunero Es veu tot l'any a Mallorca i Menorca, migrant a Eivissa. Si Accipitridæ
72 Hen Harrier Circus cyaneus Esparaver d'albufera, esparaver d'estany Aguilucho pálido Migrant. No Accipitridæ
73 Palid Harrier Circus macrourus Arpella pàl·lida Aguilucho papialbo Rar migrant. No Accipitridæ
74 Montagu's Harrier Circus pygargus Àguila d'albufera, esparaver cendrós Aguilocho cenizo Rar en migració. No Accipitridæ
75 Fan-tailed Warbler Cisticola juncidis Butxaqueta, trist Buitrón Es veu tot l'any, camú. Si Muscicapidæ
76 Great Spotted Cuckoo Clamator glandarius Cucui reial, cucut reial Críalo Rar duvagant a Mallorca i Menorca. No Cuculidæ
77 Hawfinch Coccothraustes coccothraustres Durbec Picogordo Hibernal i escàs. No Fringillidæ
78 Rock Dove Columba livia Colom salvatge, colom roquer Paloma bravía Abundant a Mallorca i Menorca. Manca a Eivissa i Formentera. Si Columbidæ
79 Wood Pigeon Columba palumbus Tudó Paloma torcaz No rar: es veu tot l¡any a Mallorca i Menorca. Si Columbidæ
80 Stock Dove Columba œnas Xixell, xixella Paloma zurita Rara visitant. No Columbidæ
81 Roller Coracias garrulus Gaig blau Carraca Rar en migració o a l'hivern. No Coraciidæ
82 Raven Corvus corax Corb Cuervo Sedentari comú. Si Corvidæ
83 Crow Corvus corone Corb foraster, cornella Corneja negra Alguna vegada, a l'hivern. No Corvidæ
84 Rook Corvus frugilegus Gralla pelada, graula Graja Rar visitant a totes les illes. No Corvidæ
85 Quail Coturnix coturnix Guàtlera, guatlla Codorniz Estival i migrant. Algunes hivernen a Mallorca i Menorca. Si Phasianidæ
86 Corncrake Crex crex Guàtlera maresa, guatlla maresa Guión de codornices Rar visitant a Mallorca i Menorca. No Rallidæ
87 Cuckoo Cuculus canorus Cucui, cucut Cuco Estival a Mallorca i Menorca; sols migrant a les altres illes. Si Cuculidæ
88 Cream-coloroured Courser Cursorius cursor Corredor Corredor Molt rar divagant. No Glareolidæ
89 Bluethroat Cyanosylvia svecica Blaveta, cotxa blava Pechiazul Migrant i hivernal, (almanco a Mallorca). No Muscicapidæ
90 Whooper Swan Cygnus cygnus Cigne, cigne cantaire Cisne cantor Molt rar a l'hivern. No Anatidæ
91 Kentish Plover Charadrius alexandrinus Tirurillo cama negre, corriol cama negra Chorlitejo patinegro Es veu tot l'any. Si Charadriidæ
92 Little Ringed Plover Charadrius dubius Tirurillo menut, corriol petit Chorlitejo grande Es veu tot l'any. Si Charadriidæ
93 Ringed Plover Charadrius hiaticula Tirurillo gros, corriol gros Chorlitejo grande Migrant i hivernal no rar. No Charadriidæ
94 Whiskered Tern Chlidonias hybrida Fumarell carablanc Fumarell cariblanco No rar en migració. No Laridæ
95 White-winged Black Tern Chlidonias lecopterus Fumarell alablanc Fumarel aliblanco Molt rar en migració. No Laridæ
96 Black Tern Chlidonias niger Fumarell Fumarel común Migrant. No Laridæ
97 House Martin Delichon urbica Cabot, oreneta coa blanca Avión común Estival comú, mes rar a Menorca. Si Hirundinidæ
98 Great White Egret Egretta alba Agró blanc gros, agró blanc Garceta grande Rar visitant o hivernal. No Ardeidæ
99 Little Egret Egretta garzetta Agró blanc, martinet blanc Garceta común Migrador a les illes menors, amb estades larges a Mallorca. No Ardeidæ
100 Corn Bunting Emberiza calandra Sól·lera, cruixidell Triguero Sedentari comú. Si Emberizidæ
101 Cirl Bunting Emberiza cirlus Hortolà coll negre, gratapalles Escribano soteño Sedenatri a Mallorca i Menorca. Hivernal, a les altres illes. Si Emberizidæ
102 Yellowhammer Emberiza citrinella Hortolá groc, verderola Escribano cerillo Rar visitant a Mallorca i Menorca No Emberizidæ
103 Ortolan Bunting Emberiza hortulana Hortolà Escribano hortelano En migració. No Emberizidæ
104 Black-headed Bunting Emberiza melanocephala Hortolà capnegre, sit capnegre Escribano cabecinegro Vist una sola vegada a Mallorca. No Emberizidæ
105 Reed Bunting Emberiza schœniclus Hortolà de canayar, repicatalons Escribano palustre Es veu tot l'any a Mallorca. Mirgrant rar, potser hivernal, a les altres illes. Si Emberizidæ
106 Robin Erithacus rubecula Ropit, pit-roig Petirrojo Hivernant i migrant comú. No Muscicapidæ
107 Dotterel Eudromias morinellus Fuell de collar, corriol pit-roig Chorlito carambolo Molt rar en migració a Mallorca. No Charadriidæ
108 Lanner Falco biarmicus Falcó llaner Halcón borní Rar divagant. Potser ha criat alguna vegada a Menorca. No Falconidæ
109 Merlin Falco columbarius Esmerla Esmerejón Rar a l'hivern a Mallorca i Menorca No Falconidæ
110 Eleonora's Falcon Falco eleonoræ Falcó marí, falcó de la reina Halcón de Eleonor Estival comú a Mallorca i Eivissa, rar a Menorca, on no cria. Si Falconidæ
111 Lesse Kestrel Falco naumanni Xoriguer petit Cenícalo primila Algunes observacions a Mallorca i Menorca. Per ventura cria. No Falconidæ
112 Peregrine Falco peregrinus Falcó, falcó pelegrí Halcón común Sedentari comú. Si Falconidæ
113 Hobby Falco subbuteo Falconet, falcó mostatxut Alcotán Rar en migració No Falconidæ
114 Kestrel Falco tinnunclus Xoriguer Cernícalo Es veu tot l'any, camú. Si Falconidæ
115 Red footed Falcon Falco vespertinus Falcó cames roges, falco cama-roig Cernícalo patirrojo Rar migrant a Mallorca i Menorca. No Falconidæ
116 Collared Flycatcher Ficedula albicollis Menjamosques de collar, papamosques de collar Papamoscas collarino Migrant escàs. No Muscicapidæ
117 Pied Flycatcher Ficedula hypoleuca Menjamosques negre, mastegatatxes Papamoscas cerrojillo Migrant comú. No Muscicapidæ
118   Francolinus francolinus Francolí Francolín Esvaït, probablement a època histàrica, si més no de Menorca. No Phasianidæ
119 Puffin Fratercula arctica Cadafet, fraret Frailecillo Escàs a l'hivern. No Alcidæ
120 Chaffinch Fringilla cœlebs Pinsà Pinzón Sedentari, migrant i hivernal a Mallorca i Menorca; sols migrant a les Pitiüses Si Fringillidæ
121 Brambling Fringilla montifringilla Pinsà mé, pinsà mec Pinzón real Rar hivernal a Mallorca i Menorca No Fringillidæ
122 Coot Fulica atra Fotja Focha Estival a Mallorca i Menorca, abunda molt més a l'hivern. Si Rallidæ
123 Crested Coot Fulica cristata Fotja banyuda Focha cornuda Probablement sigui un rar divagant a Mallorca i Menorca, però no hi ha cites segures. No Rallidæ
124 Crested Lark Galerida cristata Cucullada clara, cogullada Cogujada común Escasses cites, però es deu presentar de tant en tant. No Alaudidæ
125 Thekla Lark Galerida theklæ Cucullada, cogullada fosca Cogujada montesina Comuna i sedentària. Si Alaudidæ
126 Snipe Gallinago gallinago Cegall, becadell Agachadiza Hivernant comú. No Scolopacidæ
127 Great Snipe Gallinago media Cegall reial, becadell gros Agachadiza real Molt rar visitant. No Scolopacidæ
128 Moorhen Gallinula chloropus Gallineta d'aigua, polla d'aigua Polla de agua Es veu tot l'any a Mallorca i Menorca, migrant a les Pitiüses. Si Rallidæ
129 Jay Garrulus glandarius Gaig Arrendajo común Excepcional: vist dues vegades a Mallorca, a l'hivern. No Corvidæ
130 Black-throated diver Gavia arctica Cabussó, calàbria agulla Colimbo ártico Rar a l'hivern. No Gaviidæ
131 Great Northern diver Gavia immer Cabussó gros, calàbria grossa Colimbo grande Rar a l'hivern. No Gaviidæ
132 Red-throated diver Gavia stellata Cabussó, calàbria petita Colimbo chico Rar a l'hivern. No Gaviidæ
133 Gull-billed Tern Gelochelidon nilotica Llambritja bec negre, curroc Pagaza piconegra Molt rar en migració. No Laridæ
134 Pratincole Glareola pratincola Guatlera de mar, perdiu de mar Canastera Migrant erràtic. Es possible que criï ocasionalmente a Mallorca i Menorca. No Glareolidæ
135 Crane Grus grus Grua Grulla Rare en migració o a l'hivern, erràtica. No Gruidæ
136   Gyps bengalensis Voltor asiàtic Buitre de espalda blanca Tres aus introduïdes accidentalment viuen a Mallorca.   Accipitridæ
137 Griffon vulture Gyps fulvus Voltor foraster, voltor Buitre leonado Molt rar divagant a Mallorca. No Accipitridæ
138 Oystercatcher Hæmatopus ostralegus Garsa de mar Ostrero Rar migrant. No Hæmatopodidæ
139 Whitetailed Eagle Haliætus albicilla Àguila marina Pigargo europeo Esvaït: hi hagué una parella a Dragonera el segle passat. No Accipitridæ
140 Bonelli's Eagle Hierætus fasciatus Àguila coabarrada Águila perdicera Sedentari molt rar a Mallorca. Si Accipitridæ
141 Booted Eagle Hierætus pennatus Esparver, àguila calçada Águila calzada Sedentari a Mallorca i Menorca. Si Accipitridæ
142 Black-winged Stilt Himantopus himantopus Avisador, cames llarges Cigüenuela Estival abundant. Si Recurvirostridæ
143 Icterine Warbler Hippolais icterina Bosqueta grossa Zarcero icterino Migrant molt rar. No Muscicapidæ
144 Melodius Warble Hippolais poliglotta Bosqueta Zarcero común Migrant rar. Per ventrua cria a Eivissa. No Muscicapidæ
145 Red-rumped Swallow Hirundo daurica Oronella coa rogenca, oreneta cua rogenca. Golondrina dáurica Migrant no rar. Possible cria. No Hirundinidæ
146 Crag Martin Hirundo rupestris Cabot de roca, roquerol Avión roquero Sedentari i comú. Si Hirundinidæ
147 Swallow Hirundo rustica Oronella, oreneta Golondrina común Estival camuna. Si Hirundinidæ
148 Storm Petrel Hydrobates pelagicus Noneta, ocell de tempesta Paíño común Es veu tot l'any. Si Hydrobatidæ
149 Caspian Tern Hydropogne tschegrava Llambritja bec vermell, xatrac gros Pagaza piquirroja Molt rar en migraicó. No Laridæ
150 Little Bittern Izobrychus minutus Suís, martinet menut Avetorillo Migrant a les illes menors, cria a Mallorca (Estival). Si Ardeidæ
151 Wryneck Jynx torquilla Formiguer, colltort Torcecuello Cria a les Pitiüese, potser també a Mallorca i Menorca, on es veu tot l'any. Si Picidæ
152 Red-backed Shrike Lanius collurio Cap-xerigany d'esquena roja, escorxador Alcaudón dorsirrojo Raríssim migrant a Mallorca. No Lanidæ
153 Great Grey Shrike Lanius excubitor Cap-xerigany reial, botxí Alcaudón real Rar migrant o a l'hivern. No Lanidæ
154 Lesser Grey Shrike Lanius minor Cap-xerigany menut, trenca Alcaudón chico Rar migrant. No Lanidæ
155 Woodchat Shrike Lanius senator Cap-xerigany, capsigrany Alcaudón común Estival abundant. Si Lanidæ
156 Herring Gull Larus argentatuts Gavina, gavià argentat Gaviota argentea Molt comú. Si Laridæ
157 Aoudoin's Gull Larus audouini Gavina corsa Gaviota de Audouin Escassa, es veu tot l'any. Si Laridæ
158 Common Gull Larus canus Gavina cendrosa Gaviota cana Rara divagant. No Laridæ
159 Lesser Black-backed Gull Larus fuscus Gavina fosca, gavià fosc Gaviota sombría Hivernal i migrant, més rara a les Pitiüses. No Laridæ
160 Slender-billed Gull Larus genei Gavina de bec prim, gavina capblanca Gaviota picofina Rar visitant. No Laridæ
161 Iceland Gull Larus glaucoides Gavina polar Gaviota polar Molt rara a l'hivern. No Laridæ
162 Great Black-backed Gull Larus marinus Gavinot Gavión Rar visitant. No Laridæ
163 Mediterranean Gull Larus melanocephalus Gavina cap-negre Gaviota cabecinegra Migrant, pot ser hivernant. No Laridæ
164 Little Gull Larus minutus Gavinó, gavina menuda Gaviota enana Migrant i hivernal. No Laridæ
165 Black-headed Gull Larus ridibundus Gavina d´hivern, gavina Gaviota reidora Rar visitant. No Laridæ
166 Broad-billed Sandpiper Limicola falcinellus Territ becadell Correlimos falcinelo Rarisim en migració; un fou fotografiat a S'Albufera el 1970 per un turista anglès. No Scolopacidæ
167 Black-tailed Godwit Limosa lapponica Cegall de mosson coa roja, tétol coanegre Aguja colinera Migrant rar. No Scolopacidæ
168 Black-tailed Godwit Limosa limosa Cegall de mosson coa negra, tètol coanegre Aguja colinegra Migrant. No Scolopacidæ
169 Savi's Warbler Locustella luscinioides Boscaler Buscarla unicolor Cria al seus biòtops, estival. Si Muscicapidæ
170 Grasshopper Warbler Locustella nævia Boscaler pintat groc, bosclaer pintat Buscarla pintoja Vist una vegada e Eivissa, cap a les altres il·les. No Muscicapidæ
171 Crossbill Loxia curvirrostra Trencapinyons, trencapinyes Piquituerto Sedentari comú a Mallorca i Menorca Si Fringillidæ
172 Wood Lark Lullula arborea Cotoliu Totovía Raríssima divagant. No Alaudidæ
173 Nightingale Luscinia megarhynchos Rossinyol Ruiseñor Estival camú. Si Muscicapidæ
174 Moustached Warbler Lusciniola malanopogon Boscarla mostatxuda, boscaler mostatxut Carricerín real Se veu tot l'any a Mallorca, on és comú. Es rar a les altres illes. Si Muscicapidæ
175 Jack Snipe Lymnocryptes minima Cegall menut, becadell sord Agachadiza chica Escàs hivernant. No Scolopacidæ
176 Common scoter Melanitta nigra Negreta, ànec negre Negrón común Molt rar a l'hivern a Mallorca. No Anatidæ
177 Smew Mergus albellus Peixetera de cap blanc, bec de serra petit Serreta chica Rar a l'hivern, no conegut a Eivissa ni Formentera. No Anatidæ
178 Goosander Mergus merganser Peixetra grossa, bec de serra gros Serreta grande Rar a l´hivern. No Anatidæ
179 Red-breasted Merganser Mergus serrator Ànnera peixetera, bec de serra mitjana Serreta mediana No rar a l´hivern. No Anatidæ
180 Bee-eater Merops apiaster Abellerol Abejaruco Estival comú. Si Meropidæ
181 Black Kite Milvus migrans Milana negra, milà negre Milano negro Migrant No Accipitridæ
182 Red Kite Milvus milvus Milana reial, milà Milano real Sedentari a Mallorca i Menorca, migrador a Eivissa. Si Accipitridæ
183 Rock Thrush Monticola saxatilis Pàssera de pit vermell, merla roquera Roquero rojo Algun cria a la Serra de Tramuntana. El altres migrants. Si Muscicapidæ
184 Blue Rock Thrush Monticola solitarius Pàssera, merla blava Roquero solitario Sedentari. Si Muscicapidæ
185 Snow Finch Montifringilla nivalis Gorrió d'ala blanca, pardal d'ala blanca Gorrión albino Escepcional: vist una o dues vegades a Mallorca. No Ploceidæ
186 White Wagtall Motacilla alba Xàtxero blanc, cuereta blanca Lavandera blanca Hivernal comú. No Motacilidæ
187 Grey Wagtail Motacilla cinerea Xàtxero cendrós, cuereta torrentera Lavandera cascadeña Hivernal. No Motacilidæ
188 Yellow Wagtail Motacilla flava Xàtxero groc, cuereta groga Lavandera boyera Reproductor i migrant. Si Motacilidæ
189 Spotted Flicatcher Muscicapa striata Caçamosques, papamosques gris Papamoscas gris Estival comú. Si Muscicapidæ
190 Slender-billed, Curlew Nemenius tenuirostris Curlera bec-fi, polit bec fi Zarapito fino Rar divagant. No Scolopacidæ
191 Egyptian Vulture Neophron percnopterus Arpellot, aufrany, moxeta voltonera Alimoche Es veo tot l'any a Menorca, rar a Mallorca i molt rar ea Eivissa. Si Accipitridæ
192 Red-crested Pochard Netta rufina Becvermell, ànec becvermell Pato colorado Rar. Potser encara crii a s'alfubera. Si Anatidæ
193 Curlew Numenius arquata Curlera reial, becut Zarapito real Divagant, hivernant alguns anys. No Scolopacidæ
194 Whimbrel Numenius phæopus Curlera, polit Zarapito trinador No rar divagant. No Scolopacidæ
195 Night Heron Nycticorax nicticorax Orval, martinet de nit Martinete No rar en migració. No Ardeidæ
196 Leach's Petrel Oceanodroma leucorrhoa Noneta grossa, petrel cauforcat Paíño de Leach Molt rar divagant. No Hydrobatidæ
197 Golden Oriole Oriolus oriolus Oriol Oropéndola Migrant. No Oriolidæ
198 Little Bustard Otis tetrax Sisó Sisón Rar visitant a Mallorca i Menorca. No Otididæ
199 Scops Owl Otus scops Mussol, xot Autillo Es veu tot l'any, camú. Si Strigidæ
200 White-headed Duck Oxyura leucocephala Ànnera carablanca, ànec capblanc Malvasia Cita antiga a Mallorca. No Anatidæ
201 Osprey Pandion haliætus Àguila peixetera Águila pescadora Sedentàri, amb reforços hivernald. Esvaïda a les Pitiüses. Si Pandionidæ
202 Blue Tit Parus cæruleus Capferrerico blau, Mallerenga blava Herrerilllo Sedentari a Mallorca. Si Paridæ
203 Crested Tit Parus cristatus Capferrerico de capell, Mallerenga emplomallada Herrerillo capuchino Excepcional: vist sols una vegada, a Mallorca. No Paridæ
204 Great Tit Parus major Capferrerico, Mallerenga carbonera Carbonero común. Sedentari comú. Si Paridæ
205 House Sparrow Passer domesticus Teulader, pardal Gorrión común Sedentari. Si Ploceidæ
206   Passer hispaniolensis   Gorrión moruno   No Passeridæ
207 Tree Sparrow Passer montanus Gorrió barraquer Gorrión molinero Migrant escàs i hivernant. No Ploceidæ
208 Rock Sparrow Passer petronia Gorrió foraster, pardal roquer Gorrión chilón Cria, escàs a Mallorca i les Pitiüses. Si Ploceidæ
209 White Pelican Pelecanus onocrotalus Pelicà Pelicano vulgar Molt rar visitant a Mallorca. No Pelecanidæ
210 Honey Buzzard Pernis apivorus Falcó vesper Halcón abejero En migració No Accipitridæ
211 Shag Phalacrocorax aristotelis Corb marí, corb marí emplomallat Cormorán moñudo Sedentari, comú. Si Phalacrocoracidæ
212 Cormorant Phalacrocorax carbo Corpetassa, corb marí Cormorán grande Hivernant escàs. No Phalacrocoracidæ
213 Red-necked Phalarope Phalaropus lobatus Escuraflascons, escuraflascons bec fi Falaropo picofino Molt rar divagant. No Phalaropodidæ
214 Pheasant Phasianus colchius Faisà Faisan Intorduït a Mallorca. Si Phasianidæ
215 Ruff Philomachus pugnax Batallaire Combatiente En migració i a l´hivern. No Scolopacidæ
216 Bonelli's Warbler Phylloscopus bonelli Ull de bou pàl·lid, mosquiter pàl·lid Mosquitero papailbo Migrant. No Muscicapidæ
217 Artic Warbler Phylloscopus borealis Ull de bou boreal, mosquiter boreal Mosquitero boreal Vis i escoltat sols una vegada, a Mallorca per un anglès. No Muscicapidæ
218 Chiffchaff Phylloscopus collybita Ull de bou, mosquiter groc petit Mosquitero común Comú a l'hivern i en migració. No Muscicapidæ
219 Wood Warbler Phylloscopus sibilatix Ull de bou xiulador, mosquiter xiulaire Mosquitero silbador Migrant. No Muscicapidæ
220 Willow Warbler Phylloscopus trochilus Ull de bou gros, mosquiter groc gros Mosquitero musical Migrant. No Muscicapidæ
221 Greater Flamingo Phœnicopterus ruber Flamenc, àlic roig Flamenco Visitant no rar. No Phœnicopteridæ
222 Black Redstart Phœnicurus ochruros Coa-roja de barraca, cotxa fumada Colirrojo tizón Migrant i hivernant. No Muscicapidæ
223 Redstart Phœnicurus phœnicurus Coa-roja, cotxa coa roja Colirrojo real Migrant. No Muscicapidæ
224 Green Woodpecker Picus viridis Picot verd Pito real Molt rar divagant a Mallorca. No Picidæ
225 Spoonbill Platalea leucorodia Becplaner Espátula Rar en migració. No Threskiornithidæ
226 Snow Bunting Plectrophenax nivalis Hortolà blanc, sit blanc Escribano nival Excepcional a Mallorca; vist una vegada. No Emberizidæ
227 Glossy Ibis Plegadis falcinellus Ibis negre, capó reial Morito Rar en migració. No Threskiornithidæ
228 Grey Plover Pluvialis apricaria Fuell gris, pigre gris Chorlito gris Rar migrant o hivernant a Mallorca i Menorca. No Charadriidæ
229 Golden Plover Pluvialis apricaria Fuell, daurada Chorlito dorado Comú migrant o hivernant a Mallorca i Menorca. No Charadriidæ
230 Slavonian grebe Podiceps auritus Soterí de coll blanc, cabussó orellut Zampullín de cuelliengro Molt rar a l'hivern. No Podicipitidæ
231 Great crested grebe Podiceps cristatus Soterí gros, cabsussó emplomallat Somormujo lavanco Hivernal, no vist fins ara a les Pitiüses. No Podicipitidæ
232 Rec-necked grebe Podiceps griseigena Soterí gris, cabussó gris Somormujo cuellirrojo Molt rar l'hivern. No Podicipitidæ
233 Black-necked grebe Podiceps nigricollis Soterí, cabussó coll-negre Zampullín cuellinegro Hiverrnal a les dues illes majors, migrant a Eivissa i Formentera. No Podicipitidæ
234 Little grebe Podiceps ruficollis Setmesó, cabusset Zampullín chico Sedentari a Mallorca i Menorca. Hivernal a les Pitiüses. Si Podicipitidæ
235 Purple Gallinule Porphyrio porphyrio Gall d'aigua, polla blava Calamón Molt rar; probablement esvaït. No Rallidæ
236 Little Crake Porzana parva Rasclet, rascletó Polluela bastarda Molt poques cites, a Mallorca i Eivissa. No Rallidæ
237 Spotted Crake Porzana porzana Polla d'aigua, polla pintada Polluela pintoja Es veu tot l'any a Mallorca i Menorca. Si Rallidæ
238 Cory's shearwater Procellaria diomedea Virot, baldriga cendrosa Pardela cenicienta Sedentari i comú. Si Procellariidæ
239 Apline Accentor Prunella collaris Xalambrí de muntanya, cercavores Acentor alpino Hivernant a la muntanyes de Mallorca i Menorca. No Prunellidæ
240 Dunnock Prunella modularis Xalambrí, pardal de bardissa Acentor común Escàs a l'hivern; no vist mai a Eivissa-Formentera. No Prunellidæ
241 Manx shearwater Puffinus mauretanicus Baldriga, baldriga pufí Pardela balear, pichoneta Parcialment sedentari. Si Procellariidæ
242 Manx shearwater Puffinus puffinus Baldritja, Baldritja pufí Pardela, pichoneta Parcialment sedentari. Si Procellariidæ
243 Great shearwater Puffinus yelkouan Baldriga capnegre, baldriga capnegre Pardela capirotada Molt rar divagant. No Procellariidæ
244 Alpine Chough Pyrrhocorax graculus Gralla de bec gros Chova piquigualda Excepcional: vist dues vegades a Mallorca. No Corvidæ
245 Chough Pyrrhocorax pyrrhocorax Gralla de bec vermell Chova piquirroja Molt rar visitant a Mallorca i Menorca. No Corvidæ
246 Bullfinch Pyrrhula pyrrhula Pinsà borroner Camachuelo común Algunes dades a Mallorca i Menorca, per ventura de d'aus ensalvatgades. No Fringillidæ
247 Water Rail Rallus aquaticus Rascló Rascón Sedentari a Mallorca i Menorca, rar a les Pitiüses. Si Rallidæ
248 Avocet Recurvirostra avosetta Bec d'alena Avoceta Migrant i escàs a l´hivern. No Recurvirostridæ
249 Firecrest Regulus ignicapillus Reietó cella blanca, bruel Reyezuelo Sedentari a Mallorca. Si Muscicapidæ
250 Goldcrest Regulus regulus Reietó Reyezuelo Hivernal. No Muscicapidæ
251 Sand Martin Riparia riparia Cabot de vorera, oreneta de ribera Avión zapador Reproductor rar. Més freqüent a les migracions. Si Hirundinidæ
252 Whinchat Saxicola rubreta Bitxac barba roja, bitxac rogenc Tarabilla norteña Migrant. No Muscicapidæ
253 Stonechat Saxicola torquata Bitxac Tarabilla común Sedentari i, a més, migrant. Si Muscicapidæ
254 Woodcock Scolopax rusticola Cega Becada, Chochaperdiz Hivernant a Mallorca i Menorca, migrant a les Pitiüses. No Scolopacidæ
255 Citril Finch Serinus citrinella Verderol menut, llucareta Verderón serrano Rar divagant vist a Mallorca i Eivissa No Fringillidæ
256 Serin Serinus serinus Gafarró Verdecillo Sedentari comú Si Fringillidæ
257 Long-tialed Skua Stercorarius longicaudatus Paràsit coallarg, Paràsit cuallarg Págalo rabero Potser es presenti alguna vegada, per`p no s'ha vist mai amb seguratat. No Stercorariidæ
258 Arctic Skua Stercorarius parsiticus Paràsit, paràsit cuapunxegut Págalo parásito Molt rar No Stercorariidæ
259 Great skua Stercorarius skua Paràsit gros Págalo grande Rar migrant No Stercorariidæ
260 Little Tern Sterna albifrons Llambritja menuda, xatrac menut Charrancito Migrant. No Laridæ
261 Roseate Tern Sterna dougallii Llambritja rosada, xatrac rosat Charrán rosado Migrant, molt rar. No Laridæ
262 Common Tern Sterna hirundo Llambritja, xatrac Charrán común Migrant. No Laridæ
263 Sandwich Tern Sterna sandvicensis Llambritja becllarg, xatrac bec llarg Charrán patinegro Rar en migraicó i a l'hivern. No Laridæ
264 Trukish Dove Streptopelia decaocto Tórtera turca Tórtola turca Espècie oriental en expansió molt semblant a S. risoria, la domestica. Si Columbidæ
265 Dove Streptopelia risoria Tórtera, tórtora de gàbia Tórtola domestica Sa tórtora domèstica. Si Columbidæ
266 Turtle Dove Streptopelia turtur Tórtera, tórtora Tórtola común Estival comú. Si Columbidæ
267 Tawny Owl Strix aluco Xuta, gamarús Cárabo Rar divagant a Mallorca i Menorca. No Strigidæ
268 Spotless Starling Sturnus unicolor Estornell negre Estornino negro Irregular molt escàs a Mallorca i Menorca. No Sturnidæ
269 Starling Sturnus vulgaris Estornell Estornino pinto Hivernal. No Sturnidæ
270 Gannet Sula bassana Mascarell Alcatraz Escàs a l'hivern. No Sulidæ
271 Blackcap Sylvia atricapilla Busqueret de capell, tallarol de casquet Curruca capirotada Cria a Mallorca, potser a les altres illes. A més, migrants i hivernants. Si Muscicapidæ
272 Garden Warble Sylvia borin Busqueret mosquiter, tallarol gros Curruca mosquitera Migrant. Pot esser qie crii a Mallorca. No Muscicapidæ
273 Subalpine Warbler Sylvia cantillans Busqueret de garriga, tallarol de garriga Curruca carrsqueña Migrant rar. No Muscicapidæ
274 Whitethroat Sylvia communis Busqueret de batzer, tallareta Curruca zarcera Migrant. No Muscicapidæ
275 Spectacled Warbler Sylvia conspicillata Busqueret trencamates, tallarol trencamates Curruca tomillera Rara migrant. No Muscicapidæ
276 Lesser Whitethroat Sylvia curruca Busqueret xerraire, tallarot xerraire Curruca zarcerilla Rar migrant. No Muscicapidæ
277 Orphean Warbler Sylvia hortensis Busqueret emmascarat, tallarol enmascarat Curruca mirlona Estival rar a Mallorca i Menorca. No vist fins ara a les Pitiüses. Si Muscicapidæ
278 Sardinian Warbler Sylvia melanocephala Busqueret de cap negre, tallarol cap negre Curruca cabecinegra Comú i sedentari. Si Muscicapidæ
279 Marmora's Warbler Sylvia sarda Busqueret coallarga, tallareta coa llarga Curruca rabilarga Hivernal. Si Muscicapidæ
280 Dartford Warbler Sylvia undata Busqueret roig coa llarga, tallareta coa llarga Curruca rabilarga Hivernal. No Muscicapidæ
281 Shelduck Tadorna tadorna Ànnera blanca, ànec blanc Tarro blanco Hivernant escàs. No Anatidæ
282 Wall Creeper Tichodroma muraria Pela-roques Treparriscos Visitant molt rar vist a Mallorca i Menorca. No Sittidæ
283 Redshank Tinga totanus Cama-roja Gamba roja, Archibebe fino En migració i a l'hivern és corrent. Cria a Mallorca on es veu tot l'any. Si Scolopacidæ
284 Spotted Redshank Tringa erythropus Cama-roja pintada Gamba roja pintada, Archibebe oscuro Escàs migrant. No Scolopacidæ
285 Wood Sandpiper Tringa glareola Valona Andarríos bastardo Hivernal. No Scolopacidæ
286 Common Sandpiper Tringa hypoleucos Xivotina Andarríos chico MIgrant i hivernal. No Scolopacidæ
287 Greenshank Tringa nebularia Camaverda Gamba verde, Archibebe claro Migrant. No Scolopacidæ
288 Green Sandpiper Tringa ochropus Becassineta, Xivita Andarríos grande Migrant i hivernant. No Scolopacidæ
289 Marsh Sandpiper Tringa stagnatilis Camaverda menuda, siseta Archibebe fino Migrant i hivernant. No Scolopacidæ
290 Wren Troglodytes troglodytes Passforadí, cargolet Chochín Sedentari, escàs a les Pitüses. Si Troglodytidæ
291 White's Thrush Turdus dauma Tord daurat Zorzal dorado Raríssim: només se n'han caçat un o dos exemplars. No Muscicapidæ
292 Redwing Turdus iliacus Tord cellard, Tord ala-roig Zorzal alirrojo Hivernal. No Muscicapidæ
293 Blackbird Turdus merula Mèrlera, Merla Mirlo Comú i sedentari a Mallorca i Menorca. Mogrant i escàs hivernal a Eivissa. Si Muscicapidæ
294 Song Thrush Turdus philomelos Tord Zorzal común Abundant a l'hivern i en migració. No Muscicapidæ
295 Fieldfare Turdus pilaris Tord burell, griva cerdana Zorzal real No rar a l'hivern. No Muscicapidæ
296 Ring Ouzel Turdus torquatus Tord flassader, merla de pit blanc Mirlo capiblanco Migrant i algu hivernal. No Muscicapidæ
297 Mistle Thrush Turdus viscivours Grívia, griva Zorzal charlo No rar en migració o a l'hivern. No Muscicapidæ
298 Barn Owl Tyto alba Òliba Lechuza común Comú a totes les illes, però no se sap que criï a Formentera. Si Tytonidæ
299 Hoopoe Upupa epops Puput, gall de Sant Pere Abubilla Comú, es veu tot l'any. Si Upupidæ
300 Guillemot Uria aalge Pingdai de bec prim, somorgollarire Arao común Escàs a l'hivern. No Alcidæ
301 Lapwing (?) Vanellus vanellus Juia, fredeluga Avefría Camú hivernant. No Charadriidæ
302 Black-eared Wheatear Œnanthe hispanica Coablanca rossa, còlit Collalba rubia Migrant a Mallorca i Menorca. No Muscicapidæ
303 Black Wheatear Œnanthe leucura Mèrlera coablanca, merla de coa blanca Collaba negra Algun migrant. No Muscicapidæ
304 Wheatear Œnanthe œnanthe Coablanca, còlit gris Collabra gris Estival a Eivissa i Formentera. Sols migrant a les altres illes. Si Muscicapidæ

 

Spanish Constitution and the environment.
Clasification Ordo and Families.
work by:
Josep Matas i Rubí 2019


page background: Lanius senator Cap-xerigany d'esquena rotja, Escorxador Alcaudón dorsirrojo Red-backed Shrike