CODEX AVIORUM BALEARICUM
s. XXI
Els Nostros Aucells / Our Birds / Nuestras Aves
Pagina de s'Ordre i Famílies
Families and Ordo

aixó es s'alpha 1, per el 31 de Jan. 2.019 s'alpha 2
Família / FamilyOrdre / Ordo
AccipitridæFalconiformes
AlaudidæPasseriformes
AlcedinidæCoraciformes
AlcidæCharadriiformes
AnatidæAnseriformes
ApodidæMicropodiformes
ArdeidæCiconiiformes
BurhinidæCharadriiformes
CaprimulgidæCaprimulgiformes
CiconiidæCiconiiformes
ColumbidæColumbiformes
CoraciidæCoraciformes
CorvidæPasseriformes
CuculidæCuculiformes
CharadriidæCharadriiformes
EmberizidæPasseriformes
FalconidæFalconiformes
FringillidæPasseriformes
GaviidæGaviiformes
GlareolidæCharadriiformes
GruidæGruiformes
HæmatopodidæCharadriiformes
HirundinidæPasseriformes
HydrobatidæProcellariiformes
LaniidæPasseriformes
LaridæCharadriiformes
MeropidæCoraciformes
MotacilidæPasseriformes
MuscicapidæPasseriformes
OriolidæPasseriformes
OtididœGruiformes
PandionidæFalconiformes
ParidæPasseriformes
PelecanidæPelecaniformes
PhalacrocoracidaePelecaniformes
PhalarophodidæCharadriiformes
PhasianidæGalliformes
PhœnicopteridæPhœnicopteriformes
PicidæPiciformes
PloceidæPasseriformes
PodicipitidæPodicipitiformes
ProcellariidæProcellariiformes
PrunellidæPasseriformes
RallidæGruiformes
RecurvirostridæCharadriiformes
ScolopacidæCharadriiformes
SittidæPasseriformes
StercorariidæCharadriiformes
StrigidæStrigiformes
SturnidæPasseriformes
SulidæPelecaniformes
ThreskiornithidæCiconiiformes
TroglodytidæPasseriformes
TytonidæStrigiformes
UpudidæCoraciformes
Ordre / OrdoFamília / Family
AnseriformesAnatidæ
CaprimulgiformesCaprimulgidæ
CiconiiformesArdeidæ
CiconiiformesCiconiidæ
CiconiiformesThreskiornithidæ
ColumbiformesColumbidæ
CoraciformesAlcedinidæ
CoraciformesCoraciidæ
CoraciformesMeropidæ
CoraciformesUpudidæ
CuculiformesCuculidæ
CharadriiformesAlcidæ
CharadriiformesBurhinidæ
CharadriiformesCharadriidæ
CharadriiformesGlareolidæ
CharadriiformesHæmatopodidæ
CharadriiformesLaridæ
CharadriiformesPhalarophodidæ
CharadriiformesRecurvirostridæ
CharadriiformesScolopacidæ
CharadriiformesStercorariidæ
FalconiformesAccipitridæ
FalconiformesFalconidæ
FalconiformesPandionidæ
GalliformesPhasianidæ
GaviiformesGaviidæ
GruiformesGruidæ
GruiformesOtididœ
GruiformesRallidæ
MicropodiformesApodidæ
PasseriformesAlaudidæ
PasseriformesCorvidæ
PasseriformesEmberizidæ
PasseriformesFringillidæ
PasseriformesHirundinidæ
PasseriformesLaniidæ
PasseriformesMotacilidæ
PasseriformesMuscicapidæ
PasseriformesOriolidæ
PasseriformesParidæ
PasseriformesPloceidæ
PasseriformesPrunellidæ
PasseriformesSittidæ
PasseriformesSturnidæ
PasseriformesTroglodytidæ
PelecaniformesPelecanidæ
PelecaniformesPhalacrocoracidae
PelecaniformesSulidæ
PhœnicopteriformesPhœnicopteridæ
PiciformesPicidæ
PodicipitiformesPodicipitidæ
ProcellariiformesHydrobatidæ
ProcellariiformesProcellariidæ
StrigiformesStrigidæ
StrigiformesTytonidæ

Se agrairá tot tipus de ajuda, colaboració, sugerencia... etc.
Realització
Josep Matas i Rubí