S'Avenc Curso: Oficial Colmenero

 

OFICIAL COLMENERO  (2008)

6 horas teóricas, 14 horas practicas a pie de colmena.

Govern Balear,

Conselleria de Agricultura i Pesca (IRFAP)*

Curso oficial colmenero "Fradi en Beies"  Noviembre 2008

 

Octubre 31 (viernes)  de 8:00 PM a 10:00 PM, teórica)

Noviembre 1 (sábado) de 9:00 AM a 2:00 PM

 

Noviembre 7 (viernes) 8:00 PM a 10:00 PM, teórica)

Noviembre 8 (sábado) de 9:00 AM a 2:00 PM

 

Noviembre 14 (viernes) 8:00 PM a 10:00 PM, teórica)

Noviembre 15 (sábado) de 9:00 AM a 1:00 PM                                 Total 20 horas, 6 teóricas, 14 practicas a pie de colmena.

 

En la finca de la Cooperativa Apícola, en la dirección de abajo.

CERTIFICATS:

Totes les persones inscrites que hagin assistit com a mínim a un 80% del total d’hores, obtindran un certificat d’aprofitament amb el nombre

d’hores de l’activitat. La realització d’aquestes hores servirà a efectes de la capacitació professional agrícola

 

NOTES:

FINANÇAMENT: El programa està íntegrament finançat per la Conselleria d’Agricultura i Pesca a través de IRFAP

PROGRAMA DIRIGIT A: Preferentment a agricultors i ramaders. No a aturats i jubilats.

QUOTA D’INSCRIPCIÓ: Tant els cursos com les jornades són gratuïts

IMPARTITS PER: Tècnics de la Conselleria d’Agricultura i Pesca i Professionals especialistes en cada tema

MAXIM: Les places de cada curs són limitades a 15 alumnes per facilitar un millor aprenentatge

.MÍNIM: Totes les activitats programades precisen d’un mínim d’inscripcions. L’organització es reserva el dret d’ajornar l’activitat fins aconseguir un mínim de 15 persones inscrites. Cas de no aconseguir-se aquest mínim als dos mesos de la programació inicial, l’activitat programada es suprimirà.

ALTRES CURSOS: Cas d’existir un número suficient d’interessats per algun altre curs en algun lloc distint de l’anunciat, es podrà organitzar també allí l’activitat programada, prèvia sol·licitud a l’IRFAP (Conselleria d’Agricultura i Pesca)

Ver curso apicultura basica (Mosso-Expert en Beies) y cria de reias

Para inscribirse: rellenar y enviar a la Conselleria este formulario  Sol.licitud de inscripció , o contactar con irfap@caib.es, o con la Conselleria de Agricultura 971 78 46 40 o savenc@hotmail.com  o llamar al 971 140 870 móvil  636 230 858

Cooperativa Apícola Mallorquina

Camí de Sant Jordi - Bustia # 10

Km. 2,5 de la MA 3010 (Abans PM 301),

07141 Pòrtol - MARRATXI - MALLORCA - SPAIN
E- mail savenc@hotmail.com Telefono nº 971 140 870

 

 

08/02/2009