S'Avenc Curso: Iniciación a la Apícultura

 

CRÍA DE REINAS  (2009)

6 horas teóricas, 14 horas practicas a pie de colmena.

Govern Balear,

Conselleria de Agricultura i Pesca (IRFAP)*

Los viernes por la noche teórica y los sábados  por la mañana practicas a pie de colmena.

Los fines de semana   (27-28 Feb)  (6-7 Marzo)   (13 y 14 Marzo)   2009

Se entregará diploma acreditativo para los alumnos que completen el curso con resultados.

* Los alumnos deberán usar/disponer de  su correspondiente velo (careta), guantes y traje, de no disponer le recordamos que pueden adquirirlos en la misma Cooperativa ya que disponemos de todo tipo de utilaje a precios muy módicos.

En la finca de la Cooperativa Apícola, en la dirección de abajo, los viernes de 8:00 PM a 10:00 PM y los sábados de 9:00 AM hasta 2.00PM., con un total de 20 horas.

CERTIFICATS:

Totes les persones inscrites que hagin assistit com a mínim a un 80% del total d’hores, obtindran un certificat d’aprofitament amb el nombre

d’hores de l’activitat. La realització d’aquestes hores servirà a efectes de la capacitació professional agrícola

 

NOTES:

FINANÇAMENT: El programa està íntegrament finançat per la Conselleria d’Agricultura i Pesca a través de IRFAP

PROGRAMA DIRIGIT A: Preferentment a agricultors i ramaders. No a aturats i jubilats.

QUOTA D’INSCRIPCIÓ: Tant els cursos com les jornades són gratuïts

IMPARTITS PER: Tècnics de la Conselleria d’Agricultura i Pesca i Professionals especialistes en cada tema

MAXIM: Les places de cada curs són limitades a 15 alumnes per facilitar un millor aprenentatge

.MÍNIM: Totes les activitats programades precisen d’un mínim d’inscripcions. L’organització es reserva el dret d’ajornar l’activitat fins aconseguir un mínim de 10 persones inscrites. Cas de no aconseguir-se aquest mínim als dos mesos de la programació inicial, l’activitat programada es suprimirà.

ALTRES CURSOS: Cas d’existir un número suficient d’interessats per algun altre curs en algun lloc distint de l’anunciat, es podrà organitzar també allí l’activitat programada, prèvia sol·licitud a l’IRFAP (Conselleria d’Agricultura i Pesca)

Ver curso apicultura basica (Mosso-Expert en Beies) y oficial colmenero (fradi en abelles)

Para inscribirse: rellenar y enviar a la Conselleria este formulario  Sol.licitud de inscripció , o contactar con irfap@caib.es, o con la Conselleria de Agricultura 971 78 46 40 o savenc@hotmail.com  o llamar al 971 140 870 móvil  636 230 858

S'Avenc

Camí de Sant Jordi - Bustia # 10

Km. 2,5 de la MA 3010 (Abans PM 301),

07141 Pòrtol - MARRATXI - MALLORCA - SPAIN
E- mail savenc@hotmail.com Telefono nº 971 140 870

 

08/02/2009