Cooperativa Apícola Mallorquina Legislación Cooperativas

 

 

 

  • Ley de Cooperativas de las Illes Balears,  1/2003 de 20 de marzo, BOIB núm 42, de 29 de marzo de 2003. Sección 4ª de las Cooperativas Agrarias.

  •  

 

 

 

Cooperativa Apícola Mallorquina

Camí de Sant Jordi - Bustia # 10

Km. 2,5 de sa carretera PM 301 (Ara MA 3010),

07141 Pòrtol - MARRATXI - MALLORCA - SPAIN
E- mail savenc@hotmail.com Telefono nº 971 140-870

 

 

10/06/2008