Cooperativa Apícola Mallorquina

Mapa carreteras

Autopista :  Palma    < salida Km. 12 >Inca   ( Sortida:   Sencellas / Sta. Egučnia / Sta Marěa )

 

Cooperativa Apícola Mallorquina

Km. 2,5 de la PM 301 (Ahora MA 3010),

Camí de Sant Jordi (Entrada a la finca S'Avenc)

Poligon 2, finca 473

Pňrtol - Marratxí - MALLORCA

e-mail : savenc@hotmail.com

 

27/12/2007